Natur og friluft

Skolen vægter de naturvidenskabelige fag og friluftslivet højt. Der er en rød tråd i fagene fra 0. klasse til 9. klasse, således at natur og teknologi forbereder til fagene geografi, biologi, fysik/kemi og samfundsfag. I 1.-4. klasse er der 2 ugentlige natur/teknologitimer. På 5. og 6. klassetrin er der indlagt 3 Junior-science-timer ind ugentligt. Her arbejdes med naturvidenskab og innovation. Fra 2. klasse har eleverne undervisning i science-lokalet og lærer at begå sig i dette. Skolens elever i 7.-9. klasse har 3-4 fysik/kemitimer ugentlig. Skolen har flere virksomhedsbesøg, ekskursioner og ture ud i naturen. I 7. klasse tager eleverne på science-lejr til Fur.

På skolens bålplads laves der mad og hygges.