SFO / Klub

Skolefritidsordningen SFO og Klub

Skolefritidsordningen er en integreret del af skolen. Skolefritidsordningen for 0.-3. klasse er obligatorisk, og vi modtager alle børn fra 4. klasse, der har behov for, eller lyst til at tilbringe en del af deres fritid hos os. Fritidsordningen har også etableret en klubordning fra 4.-6. klasse.

Fritidsordningen bruger alle skolens faciliteter herunder værksteder, idræts- og

naturområder. SFO´en arbejder efter sammen formål som skolen og integrerer natur, motion, sundhed, kreativitet, og faglighed i hverdagen og legen.

SFO´en arbejder tæt sammen med skolens yngste klasser. Der hører til hver klasse en klassepædagog, der er kontaktperson for klassens børn, der går i SFO.

Vi vægter friheden i børnenes fritid højt.

Læs mere og se flere billeder her Skolefritidsordningen

sfo klub bål