Faciliteter

Faciliteter og fysiske rammer 

Skolens beliggenhed nær den danske natur, giver mulighed for at lægge en del af undervisningen udendørs. Skolen ligger, på trods af placeringen midt i byen, tæt på marker, store grønne arealer, sø og skov. 

Det nære område, hvor børnene holder frikvarterer
er indhegnet.

Læs mere og se billeder her,
Faciliteter og fysiske rammer

faciliteter