Undervisningens organisering

Undervisningens organisering

Undervisningen finder normalt sted i klasserne, men skolens beliggenhed i frisk luft og natur betyder, at undervisningen i perioder foregår udenfor, lige som skolens udendørs skolestue vil blive benyttet.

Der undervises hovedsageligt i moduler af 2 lektioners varighed.

Der gives lektier for i alle boglige fag, som udgangspunkt til hver time. Lektierne lægges så vidt muligt ind i ugeplanen på skoleintra fredag før den kommende uge. Læs mere her.

Uv organisering sække
uv organisering avis