Lektier

Vi mener, det at lave lektier hver dag øger fagligheden, disciplinen og de gode arbejdsvaner.

Vi mener, det har høj og afgørende værdi, at børnenes forældre viser interesse i lektierne, samt hører til, hvad børnene har lært.

Eleverne fra 1. klasse til 9. klasse skal lave lektier hver dag – de yngste elever 1. – 4. klasse bør typisk arbejde mindst 1 time dagligt med lektierne. De ældre klasser længere tid.

Der er indlagt tid til lektier i alle undervisningstimerne. Der er også flere eftermiddage med lektiecafe på skolen.

Alle elever vil have en eller anden form for ekstramateriale (kopier, frilæsningsbog, skriftlig formulering m.m.) der kan arbejdes i, hvis den daglige lektie er lavet på skolen.

Lektierne kan være træningsopgaver, opgaver der skal afleveres, almindelige opgaver der skal laves, og det kan være tilegnelse af nyt stof via små undervisningsfilm, som læreren har lavet (Flipped Classrooms).

Alle lektier skrives så vidt muligt ind i ugeplanen på skoleintra hver fredag. Her kan både elever og forældre se lektierne til den kommende uge. 

Får eleven ikke lavet lektier, skal forældrene skrive det til læreren på intra. Når eleverne har glemt lektier skrives det i den elektroniske kontaktbog til forældrene. Dette letter forældrenes mulighed for at følge med.

Skolen samarbejder med Mentor Danmark – der tilbyder privat lektiehjælp i hjemmet eller på skolen. Her kan man som forældre mod betaling få intensiv lektiehjælp til sit barn i en periode. Skolen anbefaler varmt et forløb hos Mentor Danmark, særligt hvis en elev har brug for meget støtte og hjælp i lektiesituationen.