Lektieklub

Lektieklubben

Det er vigtigt, vi støtter elevernes læring – også efter skoletid. Det er vores erfaringer, at flere børns dagligdag er sammensat således, at tiden til at lave lektier ligger meget sent på dagen. Ofte falder lektielæsningen sammen med det tidspunkt på dagen, hvor familierne er ved at være ”trætte”. Dette er naturligvis ikke optimalt for hverken lektielæsningen eller familielivet.

Det er forældrenes ansvar, at børnene laver lektier hver dag, men vi vil gerne give en hånd med, så tiden derhjemme med lektierne kan blive mere optimal og en god oplevelse.

Der bør laves lektier eller skolearbejde mindst 1 time hver dag fra 1- 4 klasse – herefter mere. Alle lektier til kommende uge indskrives i ugeplanen på skoleintra senest fredagen før kl. 16.00.

Lektieklubben er tiltænkt alle elever, der har behov for tid, ro og hjælp til deres lektier. Det at få lavet sine lektier er afgørende for faglig udvikling og gode arbejdsvaner.

Lektieklubben er åben 3 eftermiddage hver uge. Der er i flere klasser etableret lektielæsning i klasselokalet, hvor eleverne hjælper hinanden efter skole, og der er indlagt lektielæsning i undervisningslektionerne også. I SFO er der stillerum til lektielæsning hver dag. Her kan tilkaldes en voksen til hjælp.

Tilmelding på intra til den lærer, der har lektieklubben.

Priser
Lektieklubben er gratis for alle skolens elever