Pædagogik

Pædagogik

Skolen arbejder med følgende pædagogiske tilgange

  • Anerkendelse (AI)
  • Relationsdannelse
  • Cooperative learning
  • Flipped Classrooms
  • Læringsstile og De mange Intelligenser
  • Bedstemors værdier (ordentlighed, høflighed, disciplin, struktur m.m.)
  • Forventningsbaseret klasseledelse

Alle lærere og pædagoger har herudover hver deres favoritter og bruger også disse i deres daglige arbejde, men vi har besluttet at ovenstående er fælles tilgange til børn og voksne både fagligt og socialt. Vi mener, det at uddanne sig fælles i tilgange og pædagogikker, øger fagligheden og professionalismen inden for disse. Målet er at eleverne skal opleve sig set og hørt – hvilket naturligvis ikke altid betyder, at de har retJ.

Læs mere og se billeder her Pædagogik og De mange Intelligenser og Læringsstile

pædagogik