Århus Privatskole er en skole med MOT

Århus Privatskole var den første skole i Danmark (næst efter pilotskolen), der implementerede MOT. Skolen har 4 Informatøruddannede lærere, 2 UNG-med MOT uddannede elever, og skolens ledelse er ligeledet MOT-uddannet.

MOT er en kæmpesucces på Århus Privatskole. MOT er en del af skolens arbejde med elevernes trivsel.

Hvad er MOT?  – MOT er det norske ord for MOD.

MOT er en holdningsskabende organisation, som arbejder for og med unge.
MOTs mål er at bidrage til robuste og trygge ungdomsmiljøer.
MOT er en helheds-model for hvordan en kommune eller skole kan arbejde med unge:

  • Programmet henvender sig til 6.-9- klasse i folkeskolen. der er fokus på de unge i skolen og i fritiden.
  • MOT bruger ung til ung-formidling, øvelser, gode fortællinger, dialog og rollespil, for at gøre de unge bevidste om værdien i at træffe egne valg, tage vare på hinanden og vise MOD.

MOT blev grundlagt i Norge i 1997 af topidrætsudøvere. Initiativtagerne var OL skøjteløberne Atle Vårvik og Johann Olav Koss

Klik ind på MOTs hjemmeside og se blandt andet den 7 minutters animerede film, der forklarer rigtig fint om MOT.