Årsplaner

Faglige Årsplaner

Skolen tilstræber et højt fagligt niveau. Til hvert fag og til hvert klassetrin er udarbejdet en faglig årsplan over hvilket pensum, der undervises i. Pensum er som minimum svarende til Fælles Mål (UVM). Dette betyder, at skolens forældre altid ved, hvad der rører sig fagligt omkring deres barn. Udover det faste faglige pensum, gives der plads til undervisning af mere impulsiv art, hvor eleverne i højere grad har medindflydelse og undervisningsmulighederne udvides. Skolen anvender udover de af Undervisningsministeriet udlagte tests, egne prøver, der sikrer, at eleverne udvikler sig fagligt hele tiden.

Sociale Årsplaner

Udover de faglige årsplaner udarbejdes der sociale årsplaner for hver enkelt klasse. Disse årsplaner er specielt målrettede de enkelte klasser. Her vil målsætningen være at udvikle de kompetencer, der er aktuelle for denne klasse. Disse planer udleveres til klassens forældre Forældre-intra.