Regler og omgangsformer  

Vi mener, at børns trivsel og tryghed og dermed børnenes lyst til at udtrykke sig kreativt, fagligt og socialt, afhænger af faste rammer og struktur. På Århus Privatskole har vi få, men klare regler og retningslinjer for ordentlige omgangsformer.

Her er rart at være, fordi vi viser hensyn til hinanden

  • Vi er høflige og hjælpsomme, og taler pænt, og derfor føler alle sig velkomne
  • Alle kan høre, hvad vi siger, fordi snak indendørs foregår i normalt stemmeleje
  • Alle kan føle sig sikre i skolens bygninger, fordi vi GÅR, når vi bevæger os rundt
  • Alle synes skolen er ren og pæn, fordi affald straks smides, hvor det skal
  • Alle, der har lyst til fysisk aktivitet, gør det udendørs i frikvartererne
  • Alle ved, at vi hver især har et ansvar for, at Århus Privatskole forbliver et rart sted at være

Læs mere om skolens regler her Regler og omgangsformer

regler