Fælles mål

Fælles mål

Skolen arbejder efter UVM’s Fælles Mål. Ud fra disse laver lærerne i hvert enkelt fag deres årsplaner.

Se UVM’s fælles mål her: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Faelles-Maal