Skolebestyrelsen på Århus Privatskole

Bestyrelsesformand                  Næstformand               
Niels Nyhus                                Ulrich Tue Jacobsen

Skoleledelse

Anne Vibeke Lassen og Anders Dewett Jensen

Øvrige medlemmer 

Marlene Hansen               Marianne Bergstedt
Thorsten Andersen          Søren Asp Buhl
Ulrich Tue Jacobsen         Tenna Dam Lausdahl

Suppleanter: Thomas Hairing Klostergaard