Mål og værdigrundlag

Mål og værdigrundlag              

“Århus Privatskole er en moderne skole,
som Bedstemor ville have lavet den”.

Det betyder, at vi vægter gode sunde lidt gammeldags værdier højt. Det kan være værdier som ordentlighed, høflighed, ihærdighed, grundighed m.m. Vi finder også elementer af den ”gamle skole” værdifulde. Her tænkes på ro og disciplin samt på udenadslære som f.eks. remser, hovedstæder, tabeller m.m. som nødvendige stilladser for undervisningen, den selvstændige refleksion, og det innovative arbejde eleverne skal kunne udføre. 

Vi vægter de kulturelle/historiske rødder højt både identitetsmæssigt og fagligt.

Det moderne udtrykkes ved vores tilgang til børnene, til vores undervisningsmateriale og til undervisningen. Vi bruger læringsstile, cooperative learning og flipped classrooms og tager udgangspunkt i de forskellige intelligenser.

Vi arbejder innovativt med børnene og prøver at lære dem at forfølge en god idé. 

Vi arbejder med mod og fremtidsdrømme. 

IT er integreret i al undervisning på skolen.

Læs mere og se billeder mål og værdigrundlag

vætdier 2