Optagelse på Århus Privatskole

Århus Privatskole optager elever på alle klassetrin. Alle kan få deres barn optaget, hvis der er plads på klassetrinnet, samt hvis skolen skønner, at barnet både fagligt og socialt kan integreres med succes i den pågældende klasse.

Når man som forældre ønsker sit barn optaget på skolen indsender man et udfyldt indmeldelsesskema med underskrifter på. Skemaet findes på skolens hjemmeside under Skole og Administration (Anmodning om optagelse). Når skolen har modtaget indmeldelsesskemaet sendes en bekræftelse på modtagelsen, og der vedlægges opkrævning på indmeldelsesgebyret – ved betaling af gebyret bedes barnets navn oplyses, og når skolen har registreret indbetalingen indskrives barnet på ventelisten.

Læs mere om Optagelse

optagelse