Klassedannelse

Skolen er en et-sporet skole med klasser fra 0.-9. klasse.

På Århus Privatskole sammensætter vi vores klasser med fokus på at skabe et godt, trygt og fagligt inspirerende undervisningsmiljø. Vi har fokus på at sammensætte klasserne, så de afspejler vores samfund. Børnene vil derfor møde børn fra alle samfundslag, kulturer og med forskellige faglige og sociale bagrunde og kompetencer. Vi sørger for, at der er balance i disse parametre, så alle børn i klassen ses og hele tiden har mulighed for at udvikle sig.

Vores klassestørrelser er på 20-24 elever, og vi tilstræber at have en lige fordeling mellem drenge og piger.

Vi danner klasserne i de størrelser, vi vurderer er bedst for den enkelte klasse. I særlige tilfælde kan der gives dispensation, således at der gives plads til en øgning af elevtallet i en klasse. Dette vil kun være muligt, såfremt det vil være gavnligt for den aktuelle klasse, og herunder i tilfælde af, at en af vores egne elever rykker en klasse op eller ned – Der optages dog aldrig ekstra elever i en klasse, hvis ikke der foreligger en faglig og pædagogisk vurdering foretaget af klasseteamet og skolelederen, der understøtter dette. Det vil på samme baggrund også være muligt at stoppe midlertidigt for optag i en klasse.

Børnehaveklassen

Børnehaveklassen dannes 1 år før denne starter i skolen. Både forældrene til de børn, der har fået plads og forældrene til de forreste børn på ventelisten inviteres til informationsmøde, hvor lærere og pædagoger fortæller om deres arbejde i forhold til børnehaveklassebørnene. Der er rundvisning og mulighed for at stille spørgsmål og til en snak ved bordene til lidt kaffe, frugt og kage.

Kort efter informationsmødet afholdes skole-lege-dag for alle de børn, der har fået plads i klassen. 

klassedannelse