Specialundervisning

Specialundervisning

For at styrke den enkelte elevs faglige og alsidige udvikling tilbyder skolen forskellige former for specialundervisning. Som udgangspunkt tilstræbes det, at specialundervisningen gives i klasserne, så eleverne ikke tages ud af sammenhængen, men der laves også små intensive forløb, der har fokus på 1-2 områder eleven skal lære.

Specialundervisningen vil hovedsageligt være rettet mod fagene dansk og matematik – herudover af social karakter.

Frie skoler må ikke oprette specialklasser.

Hvis et barn er visiteret til en specialklasse, vil undervisningen i en sådan klasse være i kommunalt regi. en specialklasse har få elever og 1-2 lærere/pædagoger med uddannelsesmæssig baggrund, der passer til barnets specifikke udfordringer.

Læs mere om specialundervisning her Specialundervisning