Kort om os

Århus Privatskole – en faglig skole med trivsel

Århus Privatskole åbnede i august 2007.

Århus Privatskoles formål er at udøve høj faglig skolevirksomhed baseret på vores fælles historie, kultur, demokrati og på de kristne værdier. Skolen har 230 dejlige børn fra 0.-9. klasse.

Århus Privatskole lægger stor vægt på faglighed, struktur, tryghed, medansvar, fællesskab, samfundsforståelse og internationalt sigte.

Naturen, sundhed, motion og IT integreres, som en naturlig del af børnenes hverdag på skolen.

Århus Privatskole er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske organisationer, og skolen er ikke baseret på en politisk overbevisning.

Århus Privatskole underviser i overensstemmelse med de af Undervisningsministeriet givne mål og retningslinjer – skolen anvender bl.a. de af Undervisningsministeriet vedtagne tests.

Århus Privatskole sætter det enkelte barn i centrum. Med udgangspunkt i barnets standpunkt fagligt og socialt, forskellige læringsstile og intelligenser, tilrettelægges undervisningen, så hvert barn udfordres, hvor det er.

Skolen ønsker i hele sit virke, herunder i samarbejde med forældrekredsen, at udvikle børnene til selvstændige, kreative, alment vidende og livsglade hele mennesker 

kort om os 2