IPads og interaktive tavler

På Århus Privatskole har vi siden skolen startede arbejdet på interaktive tavler. Siden maj 2013 har alle elever fra 0.-9. klasse samt alt skolens personale arbejdet på iPads. Efter konfirmationen i 7. klasse skal eleverne i stedet medbringe en bærbar computer.

Med iPadsene er det faglige niveau styrket markant, og det er blevet endnu sjovere at lære for eleverne og at planlægge undervisningen for lærerne. Eleverne arbejder langt hurtigere og med en langt højere kvalitet inden for fagene. Vi arbejder stadig med fagbøger som grundbøger med teori i, men bruger næsten udelukkende iPads i stedet for træningsbøgerne. Skolen abonnerer på interaktive portaler inden for alle fag. Disse åbner et spændende universer for eleverne, hvor de kan bevæge sig rundt og opholde sig på niveauer, der passer til deres faglige niveau.  Der er ligeledes adgang til træningsopgaver, der rettes med det samme, så eleverne får hurtig respons på deres arbejde. Eleverne afleverer opgaver på iPads og får skriftlig respons primært ad denne vej også.  

I alle klasseværelser er der apple-TV, hvilket betyder, at læreren kan have ”tavle-undervisningen” på sin iPad og gå rundt i lokalet og undervise og hjælpe eleverne på samme tid, eller at eleverne ved et enkelt tryk kan vise en opgave fra sin iPad oppe på tavlen.

Selvom vi er helt med fremme på det digitale vægter vi det analoge højt. Vi træner håndskrift og læser under læsebånd i fysiske bøger.