Indskrivning/Venteliste:

Kr. 500

Depositum når eleven optages: Tilbagebetales, når eleven går ud af skolen.

Kr. 2800

Efterfølgende søskende

Kr. 1400

Skolepenge inkl. frugtordning og årlig Skolelejr.

Kr. 1.520

Efterfølgende søskende:

Kr. 1.225

Søskende fra barn nr. 3 og opefter.

Kr. 900

 

Herudover skal påregnes pr. barn: 

Klassekasse 200 kr. årligt, samt indbetaling til lejrskoleopsparing 50 kr/mnd.

Evt. leasing af iPad inklusiv forsikring 160-330 pr. mnd. (1-3 år)

 

Fritidsordningen 0.-3. klasse obligatorisk

Kr. 1350

Fritidsordningen/klub 4. klasse (aug-jan)

kr.1350

Fritidsordning/klub fra februar 4. klasse - 6. klasse:

Kr. 695

 

Kommende 0. klasse: Her betales 3 måneders skolepenge i januar inden skolestart, hvorefter de første 3 måneders skolegang er betalingsfri. Depositum betales i maj.

 

Betalingen af skolepenge og SFO er i 11 rater og foregår via PBS

 

Udmeldelse: (udmeldelsesblanket rekvireres på skolens kontor)

Der er løbende måned + 3 måneders opsigelse ved evt. udmeldelse af skole inden skolegangens ophør.

Der er løbende måned + 1 måned opsigelse ved evt. udmeldelse af SFO og klub.

4 kommentarer

Skriv en kommentar