Priser

Indskrivning/Venteliste
Kr. 500

Depositum når eleven optages: Tilbagebetales, når eleven går ud af skolen.
Kr. 2800

Efterfølgende søskende
Kr. 1400

Skolepenge inkl. frugtordning og årlig Skolelejr
Kr. 1.520

Efterfølgende søskende
Kr. 1.225

Søskende fra barn nr. 3 og opefter
Kr. 900

Herudover skal påberegnes pr. barn
Klassekasse 200 kr. årligt, samt indbetaling til lejrskoleopsparing 50 kr/mnd.
Evt. leasing af iPad inklusiv forsikring 160-330 pr. mnd. (1-3 år)

Fritidsordningen 0.-3. klasse obligatorisk
Kr. 1350

Fritidsordningen/klub 4. klasse (aug-jan)
Kr.1350

Fritidsordning/klub fra februar 4. klasse – 6. klasse
Kr. 695

Kommende 0. klasse
Her betales 3 måneders skolepenge i januar inden skolestart, hvorefter de første 3 måneders skolegang er betalingsfri. Depositum betales i maj.
Betalingen af skolepenge og SFO er i 11 rater og foregår via PBS

Udmeldelse (udmeldelsesblanket rekvireres på skolens kontor)
Der er løbende måned + 3 måneders opsigelse ved evt. udmeldelse af skole inden skolegangens ophør.
Der er løbende måned + 1 måned opsigelse ved evt. udmeldelse af SFO og klub.

Skriv en kommentar