Tilsynsrapporter

Ifølge “Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 3,§9:  “Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen) at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering efter § 1, stk. 2, 2. pkt., som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.” og “Stk. 5.

Århus Privatskole er ikke prøveafholdende i historie og kristendom.

På Århus Privatskole er certificerede tilsynsførende Lisbeth Qvortrup valgt som skolens tilsynsførende af Generalforsamlingen/forældrekredsen 2022.

Se tilsynsrapporten fra skoleåret 2009/10: Tilsynserklæringen 2009-2010

Se tilsynsrapporten fra skoleåret 2010/11: Tilsynserklæringen 2010-2011

Se tilsynsrapporten fra skoleåret 2011/12: Tilsynserklæringen 2011-2012

Se tilsynsrapporten fra skoleåret 2012/13: Tilsynserklæringen 2012-2013

Se tilsynsrapporten fra skoleåret 2013/14: Tilsynserklæringen 2013-2014

Se tilsynsrapporten fra skoleåret 2014/15: Tilsynserklæringen 2014-2015

Se tilsynsrapporten fra skoleåret 2015/16: Tilsynserklæringen 2015-2016

Se tilsynsrapporten fra skoleåret 2016/17: Tilsynserklæringen 2016-2017

Se tilsynsrapporten fra skoleåret 2017/18: Tilsynserklæringen 2017-2018

Se tilsynsrapporten fra skoleåret 2018/19: Tilsynserklæringen 2018-2019

Se tilsynsrapporten fra skoleåret 2019/20: Tilsynserklæringen 2019-2020

Se tilsynsrapporten fra skoleåret 2020/21: Tilsynserklæringen 2020-2021

Se tilsynsrapporten fra skoleåret 2021/22: Tilsynserklæringen 2021-2022

Se tilsynsrapporten fra skoleåret 2022/23: Tilsynserklæringen 2022-2023

Skriv en kommentar