Tests

testsPå Århus Privatskole vægter vi fagligheden højt. Skolens elever testes på alle klassetrin minimum 2 gange årligt, og der arbejdes derefter med at forbedre resultatet, men testning alene udgør ikke en høj faglighed (læs og se mere om test i de pink bokse).Faglighed er for os fordybelse i emnerne inden for hver fag. At kunne perspektivere det lærte og anvende det i hverdagen. Vi arbejder på at gøre eleverne bevidste på deres styrker og på det, de skal arbejde mere med. Vi sætter faglige mål sammen med eleverne både ud fra Fælles Mål og elevens egne ønsker og evaluerer ligeledes sammen med dem.  

Vi arbejder på at alle elever rykker sig fagligt, og at vi i samarbejde får det bedste ud af de forudsætninger hvert barn har og møder ind med. Målet er, at alle elever afslutter deres skolegang med et for dem rigtig flot resultat ud fra den enkeltes niveau.

Skolen anvender de af Undervisningsministeriet anviste tests på alle klassetrin i fagene dansk og matematik, samt de nationale tests i alle fag og for 2-sprogede elever.

Skolen anvender det nyeste standardiserede test-materiale fra dansk-psykologisk forlag.

Herudover gennemføres jævnligt skolens egne tests i en del af de øvrige fag.

Læs mere under evaluering.

NB!
Tests vil aldrig være det eneste middel til et retvisende billede af en elevs kompetencer, men ses primært som et hjælpemiddel, der giver lærerne mulighed for at se, hvor der er behov for ekstra indsats og hjælp, samt gør eleverne fortrolige med prøvesituationen.

Skolen afholder FSA.

 

Skriv en kommentar