Priser

Indskrivning/Venteliste
Kr. 500

Depositum når eleven optages: Tilbagebetales, når eleven går ud af skolen.
Kr. 2800

Efterfølgende søskende
Kr. 1400

Skolepenge inkl. frugtordning og årlig Skolelejr
Kr. 1.813

Efterfølgende søskende
Kr. 1.479

Søskende fra barn nr. 3 og opefter
Kr. 1017

Herudover skal påberegnes pr. barn
Klassekasse 200 kr. årligt, samt indbetaling til lejrskoleopsparing 50 kr/mnd.
Evt. leasing af iPad inklusiv forsikring 330-700 pr. mnd. (1-2 år)

Fritidsordningen 0.-3. klasse obligatorisk
Kr. 1517

Fritidsordningen/klub 4. klasse (aug-jan)
Kr.1517

Fritidsordning/klub (fra februar 4. klasse – 6. klasse)
Kr. 780

Kommende 0. klasse

Depositum betales i perioden december/februar.
Betalingen af skolepenge og SFO er i 11 rater og foregår via PBS fra august

Udmeldelse (udmeldelsesblanket rekvireres på skolens kontor)
Der er løbende måned + 3 måneders opsigelse ved evt. udmeldelse af skole inden skolegangens ophør.
Der er løbende måned + 1 måned opsigelse ved evt. udmeldelse af SFO og klub.

Skriv en kommentar