Karaktergivning

Der gives karakterer efter 7 –trins-skalaen i 7. – 9. klasse. Der gives også karakterer for afleveringsopgaver og fremlæggelser. Der gives mundtlig, skriftlig og ordensmæssig karakterer.

9. klasse    
1. Standpunkt gives til klassen fredag uge 41
2. standpunkt gives til klassen fredag i uge 1.
Terminskarakterer gives til klassen fredag i uge 1.
Årskarakterer tastes fredag i uge 17 lige inden den skriftlige eksamen.
Eksamenskarakterer og årskarakterer uddeles til klassen til dimissionen.

7. klasse   
1. standpunkt gives til klassen fredag i uge 1
Terminsprøvekarakter gives til klassen fredag i uge 1
2. standpunkt gives til klassen sidste skoledag før sommerferien

8. klasse
1. standpunktskarakter gives sidste uge i november
og indgår i uddannelsesparathedsvurderingen af 8. klasses elever 1. december
Terminsprøvekarakter gives til klassen fredag i uge 1
2. standpunkt gives til klassen sidste skoledag før sommerferien

Der gives A-B-C karakterer på klassetrinnene 2.-9. klasse ca. 1 uge før skole-hjemsamtalerne dvs. 2 gange årligt. Karaktererne gives for orden, engagement, fremmøde og opførsel. Disse skrives ind i elevplanerne i alle fag

Skriv en kommentar