Elevplaner og individuelle handleplaner

Som udgangspunkt for skole-hjem-samtalerne udarbejdes Individuelle elevplaner indeholdende status i alle fag. I samarbejde med forældrene og eleven indskrives individuelle handleplaner i elevplanen. Her skematiseres elevens kompetencer og udviklingsområder fagligt, socialt og personligt, samt aftalte mål.

Herefter tilrettelægges en strategi for udviklingsområderne, og der evalueres løbende herpå – senest til efterfølgende skole-hjem-samtale.

Planerne indeholder testresultater og A-B-C karakterer, der bedømmer elevernes engagement, orden, fremmøde og opførsel.

Fra 7. klasse får eleverne karakterer i alle fag.

Evalueringsredskaber: se mere under evaluering

  • Den daglige kontakt med eleven
  • Samtaler
  • Portefølje
  • Tests

 

Skriv en kommentar