Kort om os:

Århus Privatskole – en faglig skole med trivsel

 Århus Privatskole åbenede i august 2007kort om os 1

 Skolen har 220 dejlige børn fra 0.-9. klasse.

 Århus Privatskoles formål er at udøve høj faglig skolevirksomhed baseret på  vores fælles historie, kultur, demokrati og på de kristne værdier.

 

Århus Privatskole lægger stor vægt på faglighed, struktur, tryghed, medansvar, fællesskab, samfundsforståelse  og internationalt sigte.

Naturen, sundhed, motion og IT integreres som en naturlig del af børnenes hverdag på skolen.

 

kort om os 2Århus Privatskole er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske organisationer,og skolen er ikke baseret på en politisk overbevisning.

Århus Privatskole underviser i overensstemmelse med de af Undervisningsministeriet givne mål og retningslinjer – skolen anvender bl.a. de af Undervisningsministeriet vedtagne tests.

Århus Privatskole sætter det enkelte barn i centrum. Med udgangspunkt i barnets standpunkt fagligt og socialt, forskellige læringsstile og intelligenser, tilrettelægges undervisningen, så hvert barn udfordres, hvor det er.

Skolen ønsker i hele sit virke, herunder i samarbejde med forældrekredsen, at udvikle børnene til selvstændige, kreative, alment vidende og livsglade hele mennesker

kort om os 3

 

Skriv en kommentar