Karaktergivning

Der gives karakterer efter 7 –trins-skalaen i 7. – 9. klasse. Der gives også karakterer for afleveringsopgaver og fremlæggelser. Der gives mundtlig, skriftlig og ordensmæssig karakterer.

 

      9. klasse:     1. Standpunkt gives til klassen fredag uge 41

                           2. standpunkt gives til klassen fredag i uge 1.

                           Terminskarakterer gives til klassen fredag i uge 1.

                           Årskarakterer tastes fredag i uge 17 lige inden den skriftlige eksamen.

                           Eksamenskarakterer og årskarakterer uddeles til klassen til dimissionen.

 

      7. klasse:     1. standpunkt gives til klassen fredag i uge 1

                           Terminsprøvekarakter gives til klassen fredag i uge 1

                           2. standpunkt gives til klassen sidste skoledag før sommerferien

 

      8. klasse:      1. standpunktskarakter gives sidste uge i november og indgår i

                           uddannelsesparathedsvurderingen af 8. klasses elever 1. december

                           Terminsprøvekarakter gives til klassen fredag i uge 1

                           2. standpunkt gives til klassen sidste skoledag før sommerferien

  

Der gives A-B-C karakterer på klassetrinnene 2.-9. klasse ca. 1 uge før skole-hjemsamtalerne dvs. 2 gange årligt. Karaktererne gives for orden, engagement, fremmøde og opførsel. Disse skrives ind i elevplanerne i alle fag

Skriv en kommentar