Feriekalender 2018-2019 II Feriedatoer inkl. åbningstider

Sommerferie 2018-2019 30-06-2018-12-08-2018 Skolelukket
SFO åben (lukket uge 29 og 30)
Efterårsferie   13-10-2018- 21-10-2018 Skolelukket
SFO åben
Juleferie   22-12-2018-02-01-2019 Skolelukket
SFO lukket
Vinterferie   09-02-2019-17-02-2019 Skolelukket
SFO åben
St. Bededag   17-05-2019 Skolelukket
SFO lukket
Kr. Himmelfartsdag   30-05-2019 Skolelukket
SFO lukket
Dagen efter Kr. Himmelfart   31-05-2019 Skolelukket
SFO lukket
Grundlovsdag   05-06-2019 Skolelukket
SFO lukket
Pinseferie   08-09-2019-10-06-2019 Skolelukket
SFO lukket
Sommerferie 2019 29-06-2019-11-08-2019 Skolelukket
SFO åben (lukket uge 29 og 30)
Første skoledag   12-08-2019  

 

Skriv en kommentar