Skolebestyrelsen på Århus Privatskole:

 

Bestyrelsesformand:            Næstformand:                              Skoleledelse:

Gitte Lambæk Rasmussen     Thomas Dietz                Anne Vibeke Lassen og Anders Dewett Jensen

 

Øvrige medlemmer:

Niels Nyhus

Marlene Hansen

Jesper Bengtsson

Ivan Nisted

Dorte Hedegaard

Skriv en kommentar